Nerezová ocel, kyselinovzdorná ocel, žáruvzdorná ocel

k pokladně celkem: 0,00 Kč
Vrácení a reklamace

Vrácení a reklamace

VRACENÍ

1. Zákazník, který je spotřebitel (tedy osoba uzavírající smlouvu se Stainless Europe, nakupující v e-shopu za účelem nesouvisejícím přímo s její výdělečnou nebo profesní činností), má nárok na odstoupení od smlouvy v rozsahu objednávky na dálku bez uvedení příčiny, ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení zboží zákazníkovi.
2. Přijímáme jen nepoužívané zboží bez jakéhokoliv poškození.
3. Vrácení nepodléhá zboží prodávané na individuální objednávku. Individuálnost spočívá v nákupu zboží z e-shopu s jinou technickou specifikací, než je uvedeno na listu výrobku.

VRÁCENÍ PENĚZ
Po doručení balíku obsahujícího vrácení zboží a jeho zaevidování v našem skladu následuje postup vrácení pohledávky. Vrácení peněz za zboží je možné na základě dokladu o nákupu a potvrzení jednoznačné identifikace výrobku a dojde k němu do 14 pracovních dnů na číslo bankovního účtu uvedené zákazníkem ve formuláři o vrácení.

NÁKLADY NA VRÁCENÍ
Přímé náklady na vrácení zboží, tedy cenu jeho odeslání v souvislosti s odstoupením od smlouvy, hradí zákazník.

REKLAMACE

1. Stainless Europe má zodpovědnost plynoucí ze záruky za fyzické vady, které existovaly v okamžiku nákupu nebo vyplývaly z příčin spočívajících v prodané věci v ten samý okamžik, a za rozpor zboží se smlouvou.
2. V případě nahlášení záručních nároků a rozporu zboží se smlouvou je nutné zakoupené zboží odeslat na doručovací adresu společně s dokladem o nákupu a popisem reklamace.
3. Reklamace může být zákazníkem podána konkrétně:
písemně na adresu: Stainless Europe, ul. Boryńska 4, 44-240 Żory, s poznámkou: REKLAMACE ESHOP
Doporučuje se, aby zákazník v popisu reklamace uvedl: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, především druhu vady; (2) požadavek způsobu dovedení produktu do shody s kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny nebo o odstoupení od kupní smlouvy; a (3) kontaktní údaje osoby podávající reklamaci - to usnadní a urychlí posouzení reklamace prodávajícím. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze charakter doporučení a neovlivňují účinnost reklamací podaných s opominutím doporučeného popisu reklamace.
4. Vnější zásahy do zboží (opravy prováděné samostatně nebo jinými osobami bez odpovídající kvalifikace) mohou být důvodem k odmítnutí zohlednění nároků plynoucích ze shody zboží se smlouvou.
5. Individuální nastavení počítače a monitoru zákazníka vedoucí k chybnému nebo deformovanému zobrazování informací o zboží (např. Barvách) nemůže být základem pro reklamaci.
6. Když se realizace opodstatněné reklamace pojí se zasláním nového zboží zákazníkovi nebo odstranění rozporů, nese náklady na nové doručení Stainless Europe.
7. Záruka se poskytuje jen v případě, kdy by společně s vydáním zboží vydán záruční doklad a jen za podmínek definovaných v tomto dokladu.

TERMÍN POSOUZENÍ REKLAMACE

Po obdržení reklamace a reklamovaného zboží Stainless Europe posoudí reklamaci ve lhůtě 14 dnů a zašle zákazníkovi odpověď na ním uvedenou poštovní adresu nebo adresu elektronické pošty. Nevyjádření se k hlášené reklamaci ve výše uvedeném termínu se považuje za uznání reklamace. V případě, že dojde k nutnosti provést expertízu nebo bude muset zaujmout stanovisko distributor/výrobce zboží – zákazník bude informován, že lhůta posouzení reklamace se může prodloužit. Pro dodržení lhůty je dostatečné odeslání dopisu poštou. V případě uznání reklamace bude tato realizována ve lhůtě 14 dnů od učinění rozhodnutí o její opodstatněnosti.

 

Veškeré nejasnosti plynoucí z provedených transakcí vyjasňují Obchodní podmínky e-shopu

nahoru
Sklep jest w trybie podglądu
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium