Nerezová ocel, kyselinovzdorná ocel, žáruvzdorná ocel

k pokladně celkem: 0,00 Kč
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

Slovníček pojmů používaných v Obchodních podmínkách:
1. . Majitelem a provozovatelem e-shopu působícího na adrese 
www.stainlesseurope.com je Stainless Europe, ul. Boryńska 4, 44-240 Żory, zapsaná do rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem Kraków – Śródmieście v Krakově, XI. Obchodní oddělení NSŘ, pod číslem 0000350366, DIČ (NIP) 6793029437, IČO (REGON) 121165026, se základním kapitálem 150 000,00 PLN
e-mail: 
shop@stainlesseurope.com, tel. +48 660 621 705 dále uváděná jako Stainless Europe.
2. E-shop – e-shop fungující na adrese: www.stainlesseurope.com
3. Zákazník – spotřebitel nebo podnikatel využívající služby Stainless Europe.
4. Spotřebitel – osoba uzavírající smlouvu se Stainless Europe (provádějící nákup v e-shopu) pro účely, které nejsou přímo spojeny s její ekonomickou nebo profesní činností.
5. Podnikatel – osoba uzavírající smlouvu se Stainless Europe (provádějící nákup v e-shopu) v rámci vykonávané ekonomické nebo profesní činnosti.
6. Zboží – předmět nabízený k prodeji Stainless Europe.
7. Objednávka – objednávka, jejímž předmětem je zboží, které se nachází v nabídce Stainless Europe.
8. Objednávkový formulář – formulář dostupný na webových stránkách, jehož prostřednictvím se provádí objednání zboží.
9. Účet – osobní účet zákazníka usnadňující postup objednávání zboží.
10. Doručovací adresa – adresa, na kterou má směřovat korespondence a poštovní zásilky, tedy ul. Boryńska 4, 44-240 Żory
11. Sklad Stainless Europe - místo osobního odběru objednávek na ulici Pszczyńska 140, 43-254 Warszowice .
12. Pracovní den – každý den od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků a dnů pracovního klidu.
13. Občanský zákoník – je tím myšlen zákon ze dne 23. dubna 1964 občanský zákoník (Sb. z. 1964 č. 16, pol. 93).

I. Uplatňování ustanovení Obchodních podmínek
1. Obchodní podmínky se uplatňují ve smlouvách uzavíraných se zákazníky Stainless Europe na dálku, prostřednictvím e-shopu.

II. Základní informace
1. Majitelem e-shopu a subjektem, s nímž se uzavírá smlouva, je Stainless Europe.
2. Zákazníky e-shopu mohou být jak spotřebitelé, tak podnikatelé.
3. Prodej zboží nacházejícího se v nabídce Stainless Europe probíhá prostřednictvím e-shopu.
4. Každý zákazník podávající objednávku je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami. Během podávání objednávky zákazník potvrzuje skutečnost, že se seznámil s obsahem Obchodních podmínek, a vyjadřuje jejich přijetí v platném znění označením příslušného políčka na objednávkovém formuláři, a také podává prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely správného plnění smlouvy a realizace objednávky.
5. Využívání e-shopu je možné pod podmínkou, že teleinformatický systém, který zákazník využívá, splňuje minimálně tyto technické požadavky:
– Internet Explorer ve verzi 10.0 nebo vyšší nebo Mozilla Firefox ve verzi 34.0 nebo vyšší
– minimální rozlišení monitoru 1024 x 768 pixelů
– software pro otevírání souborů PDF, doc.

III. Zboží a cena

1. Stainless Europe uvádí na webových stránkách informace o podstatných vlastnostech zboží a o jeho ceně. Informace ohledně zboží a jeho ceny prezentované na webových stránkách se týkají výhradně e-shopu.

2. Všechny ceny uvedené v e-shopu www.stainlesseurope.com jsou ceny s DPH, vyjádřené v polských zlotých (PLN). Stainless Europe je plátce DPH. K ceně zboží je třeba připočíst náklady na dopravu.
3. Stainless Europe si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, který se nachází v její nabídce, včetně stažení a zavedení nového zboží, vedení a rušení akcí nebo jejich úpravy. Ceny zboží v e-shopu se mohou měnit. Pro zákazníka je závazná cena v okamžiku podání objednávky.

4. Stainless Europe si vyhrazuje autorská práva ke všem fotografiím umístěným v e-shopu www.stainlesseurope.com a zakazuje jejich využívání k jakémukoliv účelu bez souhlasu autora.

5. Zboží e-shopu bylo uvedeno na trh v souladu se zákonem a jeho prodej probíhá dle platných předpisů.

6. Veškeré zboží dodávané zákazníkovi na základě objednávky má Stainless Europe povinnost dodat bez fyzických a právních vad.

7. Obchod nezodpovídá za dopady nepředvídatelných událostí, které nemohl ovlivnit, a které znemožňovaly nebo komplikovaly plnění smlouvy, včetně poruchy systému, poruchy nástroje přepočítávajícího kurz PLN/EUR.

8. Sekce řezané z materiálu na skladě. Při nákupu několika kusů stejného výrobku dostanete samostatné sekce, ale existuje možnost nařezání na libovolnou délku po konzultaci. Grafika v aukci nezachycuje reálný povrch výrobku. Trubky a tyče jsou hutnické výrobky produkované v souladu s normou EN nebo ASTM, určené k dalšímu zpracování. Specifika pásové pily použité k řezání nezaručují dokonale hladký povrch místa řezu. Tolerance řezu činí -0/+5mm. Veškeré vlastnosti neuvedené v nabídce definuje norma. Neprefabrikované zboží – nepodléhá ustanovením o odstoupení od smlouvy.

9. Zodpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu, bez ohledu na právní základ takovéto zodpovědnosti, je omezena na přímé a reálné škody.

10. Prodávající nezodpovídá vůči kupujícímu ani žádné jiné osobě za veškeré nepřímé nebo výsledné škody, jako je finanční ztráta nebo ušlý zisk, náklady na prostoje, ztrátu výroby nebo omezení výrobních možností, stejně jako za jakékoliv ostatní škody, které nejsou přímo spojeny s událostmi, které způsobují škodu, jako je nutnost výplaty úroků nebo nutnost jiné další náklady.

11. V každém případě je celková zodpovědnost prodávajícího omezena na hodnotu objednávky, s níž škoda souvisí.

12. Veškeré dále jdoucí nároky na odškodnění, které nebyly jasně vyjádřeny v Obchodních podmínkách, jsou vyloučeny.

 

IV. Objednání zboží
1. Objednávka se podává prostřednictvím e-shopu vyplněním objednávkového formuláře, e-mailem na adresu: shop@stainlesseurope.com, telefonicky na číslo +48 660 621 705 nebo prostřednictvím poptávkového formuláře výrobku.
2. Fyzická osoba podávají objednávku musí být starší 18 let a disponovat plnou způsobilostí k právním úkonům. V případě nezletilých osob se požaduje souhlas rodiče nebo opatrovníka.
3. V případě smluv uzavíraných na dálku (v e-shopu) představují informace o zboží v e-shopu, např. popisy, ceny, jen pobídku k uzavření kupní smlouvy ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku, v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek.
4. Proces objednání se skládá především z:
– výběru objednaného zboží,
– uvedení údajů zákazníka nezbytných pro realizaci smlouvy,
– možnost doručení nebo osobního odběru,
– výběru způsobu potvrzení transakce (faktura, účtenka z registrační pokladny),
– volby formy platby,
– přijetí těchto Obchodních podmínek,
– vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů,
– kliknutí na tlačítko v e-shopu „kupuji a platím“ nebo s rovnocenným obsahem.
Objednávka se podává vyplněním objednávkového formuláře a uvedením údajů nezbytných pro správnou realizaci objednávky (jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa apod.).
5. Po podání objednávky bude na zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu zaslána informace, že objednávka byla přijata k realizaci a zpracovává se.
6. V případě objednávek podávaných zákazníkem telefonicky nebo mailem je smlouva uzavřená v okamžiku potvrzení přijetí objednávky společností Stainless Europe. V případě, že spotřebitel podává objednávku telefonicky, Stainless Europe potvrdí spotřebiteli na jím uvedenou adresu elektronické pošty podmínky objednávky, především cenu, vlastnosti zboží a lhůtu realizace. Přílohou k odeslané zprávě bude obsah těchto Obchodních podmínek.
7. Pokud je zákazník spotřebitel, nejpozději v okamžiku, kdy spotřebitel projeví úmysl uzavřít smlouvu na dálku, udělí prodávající spotřebiteli informace uvedené v čl. 12 odst. 1 zákona o právech spotřebitele ze dne 30. května 2014 (Sb. z. 2014, pol. 827). Splnění této povinnosti probíhá prostřednictvím seznámení spotřebitele s obsahem těchto Obchodních podmínek před podáním objednávky.
8. Zákazník si může zvolit formu dodání z těch, které jsou zobrazeny v nákupním košíku, nebo osobní odběr ve Skladu Stainless Europe. Doba realizace objednávky (odeslání zboží nebo jeho příprava k osobnímu odběru) je do 3 pracovních dnů po připsání platby od kupujícího.
9. Zákazník může zaplatit za Objednávku a dodání jedním z uvedených způsobů platby, přičemž konečná dostupnost konkrétního způsobu platby závisí na měně, ve které Zákazník Objednávku provádí.:

 • Prostřednictvím platebních platforem:
  • Platební karta, elektronický převod prostřednictvím externího platebního systému imoje, který provozuje společnost ING Bank Śląski S.A. se sídlem v Katovicích.
  • Okamžitý převod / BLIK / Apple Pay v rámci služby Shoper Payments (poskytovatelem platebních služeb je společnost Blue Media S.A.).
   Przelewy24 - elektronická a karetní platební služba Przelewy24 je poskytována společností PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, webová adresa: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl.)
  • Dotpay
  • Klarna (Sofort)
  • Paypal
  • PayU
 • Tradiční převod na bankovní účet v jedné z měn (PLN,EUR,USD,CZK,GBP,SEK,NOK,RON)

9a. Pokud si zákazník zvolí platbu bankovním převodem nebo platební kartou, počítá se doba vyřízení objednávky od data připsání částky na bankovní účet prodávajícího nebo zúčtovací účet.
9b. Provedením platby tradičním mezinárodním bankovním převodem zákazník souhlasí s úhradou nákladů na zpracování převodu. Tuto podmínku zákazník splní tím, že ve svém bankovním systému dá příkaz k převodu SEPA nebo OUR. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout platbu, při které budou z jeho účtu odepsány náklady na zpracování převodu (tj. SHA, BEN).
9c. V případě, že je požadováno vrácení peněz za transakci provedenou Zákazníkem platební kartou, Prodávající provede vrácení peněz na bankovní účet přiřazený k platební kartě Zákazníka.
9d. V případě, že je požadováno vrácení peněz za transakci provedenou Podnikatelem prostřednictvím služby Paypal nebo jiné platformy, která si účtuje provizi, vrátí prodávající částku sníženou o provizi účtovanou zprostředkovatelem.
10. Dodávky zboží jsou na území Polska realizovány prostřednictvím kurýra. V případě dodávky zboží do zemí Evropské unie se náklady navyšují o další poplatky.
11. Při přebírání zásilky za přítomnosti kurýra je třeba věnovat zvláštní pozornost jejímu obsahu a stavu. V případě zjištění poškození zásilky při přepravě je kupující povinen požadovat sepsání škodního protokolu v přítomnosti kurýra nebo požadovat, aby kurýr při převzetí zásilky zaznamenal své výhrady, a poté neprodleně předložit škodní protokol v souladu s elektronickým postupem uplatňovaným kurýrní společností. V případě opomenutí těchto úkonů nebude na reklamace týkající se poškození zásilky při přepravě brán zřetel z důvodu nemožnosti dalšího účinného uplatnění reklamace u kurýrní společnosti.

V. Shoda zboží se smlouvou a reklamace
1. Stainless Europe má zodpovědnost plynoucí ze záruky za fyzické vady, které existovaly v okamžiku přechodu nebezpečí na kupujícího nebo vyplývaly z příčin spočívajících v prodané věci v ten samý okamžik, a za rozpor zboží se smlouvou.
2. V případě nahlášení záručních nároků a rozporu zboží se smlouvou je nutné zakoupené zboží odeslat na doručovací adresu společně s dokladem o nákupu a popisem ) reklamace (chybějící doklad o nákupu znemožňuje posouzení reklamace).
3. Po obdržení reklamace a reklamovaného zboží Stainless Europe posoudí reklamaci ve lhůtě 14 dnů a zašle zákazníkovi odpověď na ním uvedenou poštovní adresu nebo adresu elektronické pošty. Nevyjádřená se k hlášené reklamaci ve výše uvedeném termínu se považuje za uznání reklamace. V případě, že dojde k nutnosti provést expertízu nebo bude muset zaujmout stanovisko distributor/výrobce zboží – zákazník bude informován, že lhůta posouzení reklamace se může prodloužit. Pro dodržení lhůty je dostatečné odeslání dopisu poštou. V případě uznání reklamace bude tato realizována ve lhůtě 14 dnů od učinění rozhodnutí o její opodstatněnosti.
4. Záruka se poskytuje jen v případě, kdy by společně s vydáním zboží vydán záruční doklad a jen za podmínek definovaných v tomto dokladu.
5. Výše uvedené oprávnění se vztahuje i na fyzickou osobu, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud je z obsahu této smlouvy zřejmé, že pro ni nemá profesionální charakter, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti zpřístupněného na základě ustanovení o centrálním registru a informacích o podnikatelské činnosti.

VI . Odstoupení od smlouvy
1. Zákazník, který je spotřebitel, má nárok odstoupit od smlouvy ve věci objednávky na dálku bez uvedení příčiny, ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy bylo zboží doručeno zákazníkovi, podrobná pravidla realizace práva na odstoupení od smlouvy a vzor prohlášení o odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v příloze číslo 1 k Obchodním podmínkám. Spotřebitel je povinen nést sám náklady na vrácení zboží Stainless Europe.
2. Zákazník, který je Podnikatelem a provádí nákupy pro účely související s jeho podnikatelskou činností, které však nemají pro Zákazníka profesionální povahu, má právo odstoupit od smlouvy v rámci objednávek na dálku bez udání důvodu do 14 dnů ode dne doručení Zboží Zákazníkovi, přičemž podrobná pravidla pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy a vzor prohlášení o odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 1 Pravidel. Náklady na vrácení Zboží do společnosti Stainless Europe je Zákazník povinen nést sám.
3. Stainless Europe informuje spotřebitele, že není smluvní stranou kodexu obvyklé praxe.

VII. Ochrana osobních údajů
1. Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány na základě platných předpisů, tedy zákona o ochraně osobních údajů (Sb. z. 2002 č. 101, pol. 926 ve znění pozdějších předpisů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) – ode dne platnosti nařízení.
2. Osobní údaje budou využívány pro potřeby plnění smlouvy a nebudou zpřístupněny jiným příjemcům. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 23 odst. 1 bodu 3 zákona o ochraně osobních údajů a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR – ode dne platnosti. Údaje budou uchovávány do doby vypršení nároků zákazníka vyplývajících z uzavřené smlouvy.
3. Zákazník má právo na přístup k obsahu svých údajů a právo je opravovat, korigovat, odstraňovat, omezovat zpracování, právo na přenášení údajů, právo vznést protest.
4. Zákazník má právo vznést stížnost k dozorčímu orgánu, jestliže uzná, že zpracovávání jeho osobních údajů porušuje předpisy o ochraně osobních údajů.
5. Údaje nebudou podléhat automatizovanému zpracování, včetně profilování.
6. V případě, že zákazník vyjádří jasný souhlas, budou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu výrobků nabízených k prodeji. V takovém případě má zákazník právo na stažení souhlasu kdykoliv bez vlivu na shodu zpracování, které probíhalo na základě souhlasu před jeho stažením, se zákonem. V tomto případě jsou údaje zpracovávány na základě čl. 23 odst. 1 bodu 1 zákona o ochraně osobních údajů a čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR – ode dne jeho platnosti. Údaje budou uloženy do doby odvolání souhlasu zákazníkem.
7. Správcem osobních údajů je Stainless Europe.
8. Stainless Europe prohlašuje, že před zahájením zpracovávání údajů učiní technická a organizační opatření, která mají za cíl ochránit svěřené osobní údaje. Stainless Europe prohlašuje, že disponuje odpovídajícímu prostředky, včetně náležitého zabezpečení, umožňujícímu zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením zákona o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 (Sb. z. 2002, č. 101, pol. 926 ve znění pozdějších předpisů) – a nařízení Ministerstva vnitra a státní správy ze dne 29. dubna 2004 týkající se dokumentace zpracovávání osobních údajů a technických a organizačních podmínek, jaké musí splňovat zařízení a informační systémy sloužící ke zpracování osobních údajů (Sb. Z. 100, pol. 1024).

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Všechna práva k e-shopu www.stainlesseurope.com, a také k materiálům (fotografiím a popisům) umístěným v e-shopu www.stainlesseurope.com jsou vyhrazena. Bez souhlasu vlastníka autorských práv a autora e-shopu www.stainlesseurope.com nemůže být žádná část této publikace duplikována, kopírována, reprodukována ani uchovávána ve vyhledávacích systémech nebo umístěna na jiných webových stránkách. Nemůže být také předávána žádnou formou a žádnými elektronickými, mechanickými prostředky, prostřednictvím fotokopírek, na CD nebo jiným, technologicky dostupným způsobem.
2. Ve věcech neupravených těmito Obchodními podmínkami se uplatňují předpisy polského práva.
3. Řešení případných sporů vzniklých mezi Stainless Europe a zákazníkem, který je spotřebitelem, budou podrobeny příslušným soudům v souladu s ustanoveními příslušných předpisů Občanského soudního řádu. Stainless Europe také spotřebitele informuje, že existuje možnost využít mimosoudní způsoby řešení sporů a vymáhání jejich nároků, včetně arbitráže, mediace a smírčího soudu, jejichž pravidla řízení a pravidla přístupu k procedurám jsou definovány příslušnými středisky arbitráže, mediace a smírčích soudů a v souladu se zvláštními předpisy.
4. Řešení případných sporů vzniklých mezi Stainless Europe a zákazníkem, který není spotřebitelem, budou podrobeny příslušnému soudu s ohledem na sídlo Stainless Europe.
5. Žádné z ustanovení Obchodních podmínek neomezuje oprávnění spotřebitele, která mu přináleží na základě právních předpisů platných na území Polské republiky. V případě určení existence ustanovení narušujícího toto oprávnění se uplatňují předpisy na území Polské republiky platné legislativy, především občanského zákoníku a zákona o právech spotřebitele ze dne 30. 5. 2014 (Sb. z. 2014, pol. 827).
6. Aktuální Obchodní podmínky jsou zveřejněny v e-shopu www.stainlesseurope.com a bez úplaty dodávány zákazníkovi (elektronickou cestou) na každou jeho žádost. Zákazník může získat přístup k těmto Obchodním podmínkám kdykoli prostřednictvím odkazu (linku) umístěného v e-shopu www.stainlesseurope.com a může si je stáhnout a vytisknout.
7. Obchodní podmínky se mohou změnit, v tom případě o tom bude každý zákazník informován umístěním Stainless Europe zprávy o změně obchodních podmínek na hlavní stránce e-shopu, která bude obsahovat přehled změn obchodních podmínek, a udržení této informace na hlavní stránce e-shopu po dobu minimálně 14 po sobě jdoucích pracovních dnů, zákazníci, kteří mají účet, budou navíc prodávajícím informováni také odesláním informace obsahující přehled změn Obchodních podmínek na adresu elektronické pošty, kterou uvedli v registračním formuláři.
8. Obchodní podmínky vstupují v platnost dne 21. 2. 2018 a platí pro objednávky uzavřené po tomto datu.

Příloha 1.
Informace pro spotřebitele o využití práva na odstoupení od smlouvy

Poučení pro spotřebitele ve věci odstoupení od smlouvy

Zákazníci, kteří jsou spotřebitelé ve smyslu zákona ze dne 23. 4. 1964 občanského zákoníku mají právo odstoupit od této smlouvy v lhůtě 14 dní bez uvedení jakéhokoliv důvodu.
Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené mimo provozovnu společnosti nebo na dálku spotřebiteli nepřísluší ve vztahu ke smlouvám, v nichž je předmětem plnění neprefabrikovaná věc vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící uspokojení jeho individualizovaných potřeb.
Termín k odstoupení od smlouvy vyprší po uplynutí 14 dní ode dne, kdy jste se stali majitelem věci, nebo kdy začala věcí disponovat třetí, vámi uvedená, osoba, jiná než přepravce.
Pro využití práva na odstoupení od smlouvy musíte informovat Stainless Europe – doručovací adresa: ul. Boryńska 4, 44-240 Żory, shop@stainlesseurope.com o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy formou jednoznačného prohlášení (na příklad prostřednictvím dopisu odeslaného poštou).
Můžete využít vzor formuláře odstoupení od smlouvy, který se nachází v příloze číslo 2 k Obchodním podmínkám, ale není to povinné.
Pro dodržení termínu na odstoupení od smlouvy stačí, abyste zaslali informace ohledně uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, které vám náleží, před vypršením termínu na odstoupení od smlouvy.
V případě odstoupení od této smlouvy vám vrátíme všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání věci (s výjimkou dalších nákladů plynoucích z toho, že jste si vybrali jiný způsob doručení, než ten nejlevnější námi nabízený způsob doručení), okamžitě, v každém případě nejpozději za 14 dní ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí o uplatnění práva na odstoupení od této smlouvy. Vracení plateb provádíme s využitím stejných způsobů platby, jako ty, které jste použili v původní transakci, leda byste jasně souhlasili s jiným řešením.
V každém případě neponesete žádné poplatky spojené s tímto vrácením, s výjimkou na odeslání věci k Stainless Europe.
Stainless Europe může zastavit vrácení platby do okamžiku obdržení věci nebo dodání dokladu o jejím odeslání, v závislosti na tom, ke které události dojde dříve.
Odešlete nebo předejte nám obdrženou věc na doručovací adresu: ul. Boryńska 4, 44-240 Żory, okamžitě, v každém případě nejpozději během 14 dní ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy. Termín je dodržen, pokud věc odešlete před vypršením lhůty 14 dní. Budete muset nést přímé náklady na vrácení věci.
Zodpovídáte jen za snížení hodnoty věci vyplývající z jejího používání jiným způsobem, než bylo nezbytné pro zjištění charakteru, vlastností a fungování věci.

Příloha 2.
Prohlášení o odstoupení od smlouvy pro soukromé zákazníky (pro prefabrikované výrobky)

nahoru
Sklep jest w trybie podglądu
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium